Що таке FIPP?

Фонд Інститут правової держави – це неурядова організація, створена польськими та американськими юристами, що були пов’язані з юридичним факультетом Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ. Заснована організація на межі 2001 і 2002 років. Головна мета – підвищення рівня правової свідомості громадськості, підвищення кваліфакацї юристів, поширення і пропагування європейського права і європейської інтеграції. Діяльність огранізації також спрямована на охорону прав людини і реформу юридичної освіти.

Фонд із самого початку своєї діяльності пропагує ідею безкоштовної юридичної допомоги і правової освіти. Головна діяльність Фонду зосереджується на безкоштовній юридичній допомозі, підготовці юристів і юридично-правовому вихованні суспільства. У той же час, завдяки багатьом зв’язкам із закордонними організціями, Фонд є учасником різних подвійних проектів. Від 2004 року Фонд бере активну участь у наданні юридичних консультацій іноземцям, які клопочуть про надання статусу біженця у Польщі. У 2007 році у Фонді почав свою діяльність Public Interest Law Resource Center, а також Люблінський центр безкоштовної юридичної допомоги імені Евеліни Мільчановської.

Від 2009 рокі при Фонді, як частина проекту Люблінська Регіональна Мережа Підтримки Іммігрантів, діє Міграційна Бібліотека.

Місією Інституту правової держави є виконання діяльності, що призведе до більш повної реалізації принципу верховенства права, який вміщений в ст. 2 Конституції Польщі. Інститут хоче на прикладі Польщі показати важливість і необхідність підтримки і розвитку таких стандартів і в інших країнах, де тривають демократичні зміни.

Ідея верховенства права є наріжним каменем у розвитку суспільства. Вона базується на: повазі до особистості, захисті прав і свобод людини, демократії. Фонд має намір підносити ці стандарти шляхом навчання, кампаній з піднесення правового рівня суспільства, а також розробляти і здійснювати різні інноваційні програми. Організація активно співпрацює з юристами, неурядовими організаціями, відповідними органами державного управління, а також організаціями з аналогічними цілями.


Цілі Фонду:

1.       Пропаганда стандартів правової держави

2.       Піднесення юридичної(правововї) свідомості громадськості

3.       Підвищення професійної кваліфікації юристів

4.       Пропаганда європейського права та європейської інтеграції

5.       Діяльність з метою захисту прав людини

6.       Просування польського досвіду в трансформації політичної системи в посткомуністичних країнах

7.       Підтримка системи освіти з метою поширення принципів верховенства права

8.       Реформа юридичної системи освіти

9.       Усунення корупції з суспільного життя

10.   Підтримка ініціатив, спрямованих на поглиблення ідеї незалежності суддів

11.   Захист прав особи в судовому процесі та адміністративній процедурі огранів державної влади

12.   Протидія маргіналізації і соціальній ізоляції осіб, які перебувають у важкій життєвій ситуації, зокрема через бідність, сирітство, безпритульність, безробіття, інвалідність, насильство в сім’ї, алкоголізм, наркоманію, звільнення з в’язниці, міграцію або біженство.

13.   Захист прав споживачів