Kurs języka polskiego

W ramach projektu MIGRANT! LOGIN:LUBLIN prowadzony jest kurs języka polskiego (w 2015/2016 i 2016/2017) .

Działanie to ma na celu zmniejszyć barierę językową Obywateli Państw Trzecich przebywających i mieszkających w Lublinie. Wierzymy, że dzięki takiemu kursowi damy większą szansę obcokrajowcom na zintegrowanie się z miastem, obywatelami, polepszymy ich szanse na zdobycie pracy oraz zmniejszymy ich problemy z komunikacją w Polsce.


Nasz program partnerski „Polski My Naród” finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizuje bezpłatne kursy językowe w okresie wrzesień – październik 2018.  Więcej informacji pod adresem: POLSKA@panstwoprawa.org