Żeby otrzymać kartę,
musisz przejść
3 proste kroki:

Wypełnij formularz
Wypełnij formularz
Potwierdzimy zgłoszenie
Potwierdzimy zgłoszenie
Odbierz kartę
Odbierz kartę
3 kroki
Formularz - pola obowiązkowe:
Imię
Nazwisko
Kraj
Uczelnia
Kierunek studiów
Rok studiów
Status
Nazwa dokumentu potwierdzającego status m. in. wiza, karta pobytu...
Seria i nr dokumentu m. in. wiza, karta pobytu...
Telefon
Adres e-mail

Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą i ponoszę odpowiedzialność za ich poprawność.
Oświadczam, że przystępuję do projektu MIGRANT! LOGIN:LUBLIN współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa realizowanego przez FUNDACJĘ INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokumentacji udzielenia pomocy i obsługi projektu.
Oświadczam, iż przeczytałem i akceptuję REGULAMIN