ENGLISH for BUSINESS Joanna Rynkowska-Walczak


ENGLISH for BUSINESS Joanna Rynkowska-Walczak

Jako cudzoziemiec mieszkający w Polsce, z jakiegoś względu Twoje dokumenty mogą wymagać tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) w celu uzyskania zatwierdzenia przez władze państwowe.

To może wydawać się kłopotliwe, ale z kartą Login:Lublin wszystko staje się łatwiejsze!

Z naszą kartą możesz uzyskać 10% rabatu na wszystkie pisemne tłumaczenia (uwierzytelnienia) (ENG->PL / PL->ENG) od naszego partnera ENGLISH for BUSINESS Joanna Rynkowska-Walczak.

Odwiedź stronę naszego Partnera, by zdobyć więcej informacji: englishforbusiness.info

  • 1