• polski
  • angielski
  • rosyjski
  • ukraiński

Regulamin

Regulamin użytkowania karty Login:Lublin

 1. Jako zarejestrowany posiadacz karty, masz prawo do korzystania z wszystkich ofert partnerów zamieszczonych na stronie loginlublin.pl. Oferty mogą być wycofane bez wcześniejszego powiadomienia, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie w/w strony internetowej.
 1. W celu skorzystania z oferty, pokaż kartę Login:Lublin przed skorzystaniem z usługi partnera.
 1. Możesz zostać poproszony przez partnera o pokazanie dodatkowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość użytkownika karty.
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z ofert na warunkach dokładnie takich, jak przedstawione są na stronie internetowej loginlublin.pl. Należy pamiętać, że warunki oferty mogą ulec zmianie.
 1. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby sprawdzić wiarygodność i jakość ofert. Jednak to partnerzy ponoszą prawną odpowiedzialność i są zobowiązani do przestrzegania ofert, widniejących na stronie loginlublin.pl oraz zapewniają, że ich pracownicy są świadomi ogłaszanych ofert.