• Ukrainian

Група підтримки для біженців

UA/RU/EN
Представництво UNHCR Polska УВКБ ООН відкрило в Любліні Групу підтримки для біженців, які проживають у Люблінському воєводстві.
Створення такої групи має на меті розширити можливості біженців та надати їм доступ до регулярних консультацій з питань, що впливають на їхнє життя.
Усі деталі за QR-кодом.
Представительство УВКБ ООН открыло в Люблине Группу поддержки для беженцев, проживающих в Люблинском воеводстве.
Целью создания такой группы является расширение возможностей беженцев и предоставление им доступа к регулярным консультациям по вопросам, влияющим на их жизнь.
Все детали по QR-коду.
The UNHCR office opened a Community Reference Group for refugees living in the Lublin Voivodeship in Lublin.
The aim of establishing such a group is to empower refugees and provide them with access to regular counseling on issues affecting their lives.
All details by QR code.