• Ukrainian

Номер PESEL

Чи знаєте ви, що номер PESEL складається з 11 цифр – він містить дату народження, порядковий номер, секс-символ і контрольний номер:
1. дата народження міститься в перших шести цифрах в наступному порядку:
a. дві останні цифри року народження,
b. місяць народження разом із закодованим століттям народження та
c. день народження;
2. сторіччя від народження кодується шляхом додавання до числа, що позначає місяць народження:
a. цифри 80 – для осіб, які народилися між 1800 і 1899 роками
b. 0 – для осіб, які народилися між 1900 і 1999 роками
c. 20 – для осіб, які народилися між 2000 і 2099 роками;
3. перед однозначним числом, що позначає рік, місяць або день, ставиться “0”, з урахуванням правила, викладеного в пункті 2;
4) порядковий номер особи міститься у сьомій-десятій цифрах, остання цифра порядкового номера містить вказівку на стать: парна цифра (включаючи “0”) – для жінок, непарна – для чоловіків;
5. одинадцята цифра – контрольна цифра. Ця цифра дозволяє здійснити електронну перевірку правильності присвоєного ідентифікаційного номера.
Джерело Що таке номер PESEL і як він присвоюється – Оцифрування КПРМ – Gov.pl