• Ukrainian
  • Polish
  • English
  • Russian

Що таке FIPP?

Фонд Інститут правової держави – це неурядова організація, створена польськими та американськими юристами, що були пов’язані з юридичним факультетом Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ. Заснована організація на межі 2001 і 2002 років. Головна мета – підвищення рівня правової свідомості громадськості, підвищення кваліфікації юристів, поширення і пропагування європейського права і європейської інтеграції. Діяльність організації також спрямована на охорону прав людини і реформу юридичної освіти.

Фонд із самого початку своєї діяльності пропагує ідею безкоштовної юридичної допомоги і правової освіти. Головна діяльність Фонду зосереджується на безкоштовній юридичній допомозі, підготовці юристів і юридично-правовому вихованні суспільства. У той же час, завдяки багатьом зв’язкам із закордонними організаціями, Фонд є учасником різних подвійних проектів. Від 2004 року Фонд бере активну участь у наданні юридичних консультацій іноземцям, які клопочуть про надання статусу біженця у Польщі. У 2007 році у Фонді почав свою діяльність Public Interest Law Resource Center, а також Люблінський центр безкоштовної юридичної допомоги імені Евеліни Мільчановської.

Від 2009 рокі при Фонді, як частина проекту Люблінська регіональна мережа підтримки іммігрантів, діє Міграційна бібліотека.

Місією Інституту правової держави є виконання діяльності, що призведе до більш повної реалізації принципу верховенства права, який вміщений в ст. 2 Конституції Польщі. Інститут хоче на прикладі Польщі показати важливість і необхідність підтримки і розвитку таких стандартів і в інших країнах, де тривають демократичні зміни.

Ідея верховенства права є наріжним каменем у розвитку суспільства. Вона базується на: повазі до особистості, захисті прав і свобод людини, демократії. Фонд має намір підвищувати ці стандарти шляхом навчання, заходів із підвищення правової свідомості суспільства, а також розробляти і здійснювати різні інноваційні програми. Організація активно співпрацює з юристами, неурядовими організаціями, відповідними органами державного управління, а також організаціями з аналогічними цілями.

ЦІЛІ ФОНДУ

 1. Пропагування стандартів правової держави
 2. Підвищення правової свідомості суспільства
 3. Підвищення професійної кваліфікації юристів
 4. Просування європейського права та ідеї європейської інтеграції
 5. Діяльність з метою захисту прав людини
 6. Пропагування польського досвіду трансформації державного устрою в посткомуністичних країнах
 7. Підтримка системи освіти з метою поширення принципів верховенства права
 8. Реформа системи юридичної освіти
 9. Протидія корупції у суспільному житті
 10. Підтримка ініціатив, спрямованих на поглиблення ідеї незалежності суддів
 11. Юридична допомога у захисті прав осіб перед судами та органами державного апарату
 12. Протидія маргіналізації та соціальному відторгненню людей, що опинились у важкій ситуації, зокрема через бідність, сирітство, безпритульність, безробіття, інвалідність, домашнє насильство, алкоголізм, наркоманію, звільнення з в’язниці, міграцію або біженство
 13. Захист прав споживачів