• Ukrainian
    • Polish
    • English

 Nieruchomość bez zezwolenia ministra

Czy wiesz, że możesz jako cudzoziemiec nabyć nieruchomość w Polsce bez zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji? Istnieją okoliczności, dzięki którym nie potrzebujesz takiej zgody, aby nabyć nieruchomość. Koniecznie sprawdź, czy to właśnie Ciebie one dotyczą.
To czy taka zgoda jest wymagana czy też nie, warunkuje charakter nieruchomości, jak i Twoja sytuacja prawna, jako nabywcy. Nieruchomości takie jak samodzielne lokale mieszkalne (czyli mieszkanie w bloku) zapewniające odpowiednie warunki mieszkalne oraz lokale (czy też udziały w takich lokalach) przeznaczone na garaż (czyli garaż, miejsce w garażu podziemnym, miejsce postojowe przed blokiem), aby zapewnić sobie odpowiednie warunki mieszkaniowe, nie wymagają takiego pozwolenia. Dodatkowo zwolniony jesteś z uzyskania takiego zezwolenia między innymi w przypadku gdy mieszkasz w Polsce 5 lat od udzielenia ci zezwolenia na pobyt stały, czy też zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub w przypadku gdy jesteś małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkujesz w Polsce minimum 2 lata od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a nabywana nieruchomość stanie się wspólnym majątkiem.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na blogu w celu poznania więcej informacji.