• polski
    • angielski
    • ukraiński

Legal support to refugees and asylum seekers in Poland

Celem projektu „Legal support to refugees and asylum seekers in Poland” jest zwiększenie możliwości korzystania z praw podstawowych przez osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Projekt jest realizowany we współpracy z The International Rescue Committee.

The International Rescue Committee (IRC) wspiera osoby, które cierpią w wyniku kryzysów humanitarnych – w tym konsekwencji, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu. Organizacja pomaga osobom dotkniętym wojną, katastrofami naturalnymi, uchodźcom przeżyć, stanąć na nogi oraz odbudować swoje życie. IRC zostało powołane w 1993 roku z inicjatywy Alberta Einsteina. Obecnie działa w ponad 40 krajach i społecznościach, które zostały dotknięte różnymi kryzysami w Europie i obydwu Amerykach. Oferuje długoterminowe wsparcie i dąży do trwałej zmiany na lepsze przez zapewnianie potrzebującym opieki medycznej, edukacji, wspieranie indywidualnych osób i całej społeczności w usamodzielnianiu się oraz niwelowanie nierówności, których doświadczają kobiety i dziewczynki.

Podczas trwania projektu:

a) prowadzimy platformę informacyjną dla osób uciekających z Ukrainy za pomocą naszej strony LoginLublin.pl oraz fanpage, która posiada także ukraińską wersję językową,

b) zapewniamy stałą obecność prawników i specjalistów działających na rzecz uchodźców uciekających przed działaniami wojennymi w Ukrainie,

c) udzielamy doradztwa prawnego w biurze Fundacji,

d) zapewniamy wsparcie prawne za pośrednictwem infolinii,

e) podróżujemy w sprawach uchodźców w celu udzielenia pomocy prawnej,

f) przeprowadzamy szkolenia praktyczne dla studentów prawa pomagającym uchodźcom.

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 – 31.07.2024

Zapraszamy do kontaktu mailowego: migrant@panstwoprawa.org lub telefonicznego: +48 881 91 71 71 lub +48 884 00 67 74.