• polski
    • angielski
    • ukraiński
    • rosyjski

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności
Korzystając z strony www.loginlublin.pl. Użytkownik akceptuje politykę prywatności oraz politykę Cookies, z którymi ma możliwość zapoznać się poniżej. Określają one reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies oraz innych technologii, które zostały użyte w celu funkcjonowania strony internetowej.

Polityka Prywatności
1. Definicje:
1.1 Administrator – Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa z siedzibą w Lublinie przy ul. Chopina 14/70 (KRS: 0000085688, NIP: 7122708867, REGON: 432322189),
1.2. Formularz kontaktowy – miejsce na Stronie za pomocą którego Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem,
1.3. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Administratora polegająca na przekazywaniu Użytkownikowi listów drogą elektroniczną za pomocą których Administrator informuje Użytkownika o wydarzeniach związanych z działaniami statutowymi oraz projektowymi Administratora,
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych),
1.5. Strona – strona internetowa działająca pod adresem www.loginlublin.org,
1.6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.),
1.7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
1.8. Użytkownik – każda osoba bądź podmiot korzystający z Strony.
2. Administratorem strony oraz danych osobowych jest organizacja pozarządowa Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa z siedzibą w Lublinie przy ul. Chopina 14/70 (KRS: 0000085688, NIP: 7122708867, REGON: 432322189). Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pocztą tradycyjną pod adresem: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@panstwoprawa.org. W razie wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności oraz polityki cookies, prosimy o kontaktowanie się przez w/w wskazany adres mail.
4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w celu:
4.1. podejmowanej w interesie publicznym działalności Fundacji,
4.2. archiwalnym oraz dowodowym ( w celu ochrony informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów),
4.3. używania cookies na Stronie, a także jej podstronach,
4.4. administrowania Stroną i stronami na pozostałych platformach Administratora,
4.5. wysyłania Newslettera,
4.6. zarządzania Fanpage „Login:Lublin” na platformie Facebook i komunikowania się oraz wchodzenia w interakcje z użytkownikami, kierowania do nich promowanych postów, a także tworzenia społeczności Fanpage,
4.7. zarządzania kontem „Login:Lublin” na platformie Instagram i komunikowania się oraz wchodzenia w interakcje z użytkownikami, a także tworzenia społeczności,
4.8. zarządzania kanałem „Login Lublin” na platformie YouTube i komunikowania się oraz wchodzenia w interakcje z użytkownikami, a także tworzenia społeczności,
4.9. realizacji przez Administratora aktualnych projektów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
5. Przetwarzane są dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
6. Zbierane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z RODO. Administrator przetwarza wyłącznie dane, które są podane przez Użytkownika samodzielnie. Wyjątkiem są dane zbierane automatycznie za pomocą plików Cookies.
7. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości od Administratora danych lub zaktualizować swoje dane. W obu przypadkach prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do:
8.1. żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
8.2. żądania od Administratora sprostowania, usunięcia oraz modyfikacji jego danych osobowych,
8.3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
8.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
8.5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8.6. cofnięcia udzielonych zgód.
9. W celu skorzystania z praw wymienionych w punkcie 8. prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 30 dni liczonych od dnia otrzymania żądania i jego uzasadnienia przez Administratora. W uzasadnionych przypadkach, dopuszczonych przez RODO, termin ten może zostać wydłużony.
10. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez Administratora z zewnętrznych dostawców różnych usług (przykładowo Facebook czy firmy pośredniczące w płatnościach internetowych). Użytkownik powinien zaznajomić się z szczegółowymi informacjami dostępnymi w polityce prywatności każdego z dostawców tych usług, które zostały udostępnione na ich stronach internetowych. Jednocześnie Administrator oświadcza, że podmioty te stosują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym z RODO.
11. Administrator zapewnia o zachowaniu należytej staranności przy ochronie Państwa danych.
12. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Instytutu usługi księgowe, hostingowe, płatnicze, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, prawnicze, kadrowe.
13. Podawanie danych osobowych Administratorowi nie jest obowiązkowe. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie sytuacje w których nie będzie mógł zrealizować bezpłatnej usługi bez podania wymaganych danych osobowych oraz zaakceptowania niektórych zgód. Wymagania te dotyczą skorzystania z bezpłatnej usługi Formularza kontaktowego oraz Newslettera.
14. Aby skorzystać z Newslettera Użytkownik musi podać swój adres e-mail oraz zaakceptować politykę prywatności zamieszczoną na Stronie. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje aktywność Użytkownika oraz podejmowane przez niego czynności związane z przesyłanymi do niego e-mailami, których nadawcą jest Administrator.
15. Aby skorzystać z Formularza Kontaktowego Użytkownik musi podać swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie umieścić w odpowiednim polu treść wiadomości.
16. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres 5 lat od daty:
16.1. ostatniego kontaktu z Administratorem,
16.2. końca okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji projektowej,
16.3. wypisania się Użytkownika z otrzymywania Newslettera.
17. Profilowanie: W oparciu dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
18. Wszelkie treści, które zostały zamieszczone na Stronie oraz jej podstronach, a także na platformach internetowych należących do Administratora (Facebook, Instagram, YouTube) objęte są ochroną prawno-autorską Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Użytkownik nie ma prawa kopiować treści (w całości bądź w części), jeżeli nie uzyska zgody Administratora na dokonywanie takich czynności.
19. Zasady panujące na Fanpage, a także na innych kontach Administratora umieszczonych w mediach społecznościowych wymienionych w pkt. 18 są ustalane przez Administratora.
Jednocześnie reguły korzystania z w/w mediów społecznościowych zostały zawarte w regulaminach poszczególnych platform społecznościowych.
20. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka oraz pozostałych kanałów społecznościowych. Dane te także mogą być profilowane, w celu spersonalizowania oferty reklamowej dla Użytkownika. Jednocześnie dane te mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z obowiązującym RODO.
21. Administratorzy platform Facebook, Google oświadczyli, że wdrożyli standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z ich oświadczeniami oznacza, że dane Użytkownika są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj – Facebook oraz tutaj – YouTube.

Polityka cookies
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu (www.loginlublin.org) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Administrator zobowiązuje się do umieszczania na dole strony daty aktualizacji polityki prywatności.