Projekt

Projekt Lubelska Koalicja na rzecz Integracji jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa.

Celem projektu jest:

 1. Podniesienie jakości i umocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego.
 2. Poprawa jakości obsługi obywateli państw trzecich przez pracowników instytucji publicznych.
 3. Podniesienie świadomości prawnej obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim oraz poprawa dostępności do informacji prawnej.
 4. Rozwój kompetencji społecznych obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim i usprawnienie procesu integracji.
 5. Podniesienie kompetencji językowych wśród cudzoziemców i wyrównanie szans OPT na rynku pracy.

W celu poprawy jakości życia w Lublinie rozdajemy karty Login:Lublin, dzięki którym cudzoziemcy mogą skorzystać ze zniżek i ofert specjalnych oraz promocji u naszych Partnerów np. w kawiarniach, księgarniach, restauracjach, agencjach nieruchomości itp.

Zadania, które wykonujemy:

 • Poradnictwo prawne, legalizacyjne i integracyjne
 • Doradztwo legalizacyjne i integracyjne
 • Seminaria dla cudzoziemców
 • Program Partnerski „Login:Lublin”
 • Newsletter „Login:Lublin”
 • Biblioteka Migracyjna