• polski
  • angielski
  • ukraiński
  • rosyjski

Czym jest Login Lublin?

Login Lublin powstał w 2015 roku jako odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby cudzoziemców przybywających do Lublina. Poprzez różnorodne działania podejmowane na przestrzeni ostatnich lat chcemy wspomagać cudzoziemców poprzez informację, integrację oraz podniesienie ich świadomości prawnej.

Dla kogo?

Działania Programu Login:Lublin od początku dedykowane były obywatelom państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) mieszkającym w Lublinie i okolicach.

W ostatnim czasie skupiliśmy się przede wszystkim na pomocy osobom dotkniętym działaniami wojennymi, które przebywają na terenie województwa lubelskiego.

Cele i założenia

W ostatnim czasie celem Programu Login:Lublin stało się zwiększenie możliwości korzystania z praw podstawowych przez osoby uciekające przed wojną na Ukrainie.

Celami Login:Lublin od początku powstania są także:

 1. Podniesienie jakości i umocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego.
 2. Poprawa jakości obsługi obywateli państw trzecich przez pracowników instytucji publicznych.
 3. Podniesienie świadomości prawnej obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim oraz poprawa dostępności do informacji prawnej.
 4. Rozwój kompetencji społecznych obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim i usprawnienie procesu integracji.
 5. Podniesienie kompetencji językowych wśród cudzoziemców i wyrównanie szans obywateli państw trzecich na rynku pracy.

Inne działania w ramach Login:Lublin

Realizacja powyższych celów następuje dzięki podejmowanym w ramach Login:Lublin działaniom:

 1. Poradnictwo dla cudzoziemców
 2. Warsztaty dla cudzoziemców
 3. Kursy języka polskiego dla cudzoziemców
 4. Eventy integracyjne
 5. Biblioteka Migracyjna
 6. Spotkania robocze Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów
 7. Szkolenia praktyczne dla studentów prawa pomagającym obywatelom państw trzecich
 8. Program Partnerski wraz z kartami Login:Lublin