• polski
    • angielski

Czy wiecie, że w Lublinie już w 2015 roku żyły osoby mówiące w co najmniej 75 różnych językach?

Czy wiecie, że zgodnie ze statystykami w Lublinie już w 2015 roku żyły osoby mówiące w co najmniej 75 różnych językach? Te dane pochodzą ze statystyki zameldowania mieszkańców a w szczególności brano pod uwagę ich pochodzenie oraz jakimi językami mogą się posługiwać. Warto podkreślić, że liczba języków może być większa, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy miasta są zameldowani.