Kurs języka polskiego

W ramach projektu partnerskiego „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, organizowany będzie kurs języka polskiego, jako drugiego języka którym posługiwać będą się cudzoziemcy. Kurs prowadzony będzie przez naszego partnera – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL). Warto zaznaczyć, iż kurs ten skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Więcej informacji wkrótce.


Równolegle, prowadzony będzie kurs języka polskiego i kultury polskiej w ramach projektu „Polski My Naród”, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jako część cotygodniowych spotkań w Bibliotece Migracyjnej, mieszczącej się w Instytucie. Przewidziane są trzy edycje kursu języka polskiego i kultury polskiej, po 30 godzin dla 15 osób. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu POLSKA@panstwoprawa.org.