• polski
    • angielski
    • rosyjski
    • ukraiński

Kurs języka polskiego

Zapraszamy do udziału w kursie języka polskiego organizowanego w ramach projektu Lublin MigraTeam współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Bezpieczna Przystań.

Zajęcia: 2 razy tygodniowo (60 godzin)

Koszt całkowity: 300 PLN za osobę (w tym wszystkie koszty m.in. zakup podręczników, przerwa kawowa, etc.)

Wymagana frekwencja: min. 80%

Miejsce spotkań: Biblioteka Migracyjna Instytutu na rzecz Państwa Prawa (ul. Chopina 14 – III piętro) lub via ZOOM.

Przed rozpoczęciem kursu należy przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: POLSKA@panstwoprawa.org