• polski
    • angielski

Webinaria – nowa normalność

Projekt Webinaria – nowa normalność” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Dotacja jest przeznaczona na zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia webinariów. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Restrykcje związane z COVID-19, spowodowały brak możliwości przeprowadzenia części działań przez naszą organizację oraz musieliśmy ograniczyć bezpośrednią obsługę beneficjentów naszych działań.

Przeprowadzenie webinariów w trybie online ma na celu dotarcie do cudzoziemców, którzy nie mają możliwości skorzystania z tych działań w czasach epidemii i związanej z nią izolacją społeczną.

Ponadto, realizowane przez nas seminaria dla cudzoziemców oraz spotkania robocze Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów prowadzone w formie webinarium będą o wiele bardziej przystępne dla ich odbiorców.

 

Projekt Webinaria – nowa normalność” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.