Seminaria

W ramach projektu organizowane są 3 serie seminariów dla studentów cudzoziemców lubelskich uczelni wyższych:

-Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie

-Katolickiego Uniwersytetu Lubelskim Jana Pawła II

-Politechniki Lubelskiej

-Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

-Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

-Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

-Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

-Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Tematyka seminariów obejmuje:

  • legalizację pobytu, polski porządek prawny, uprawnienia Straży Granicznej i Policji względem obywateli Polski i cudzoziemców, a także zagadnienia społeczne związane z pobytem w Polsce.
  • kwestie związane z odbywaniem staży, praktyk, wolontariatu oraz innych działań zwiększających szanse na rynku pracy .
  • problematykę podejmowania pracy zawodowej, legalności zatrudnienia, zakładania działalności gospodarczej i innych kwestii z tym związanych.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 532-006-773 lub mailowo na adres loginlublin@panstwoprawa.org.