14-dniowa kwarantanna

14-dniowa kwarantanna

W Internecie można znaleźć dziesiątki artykułów i setki dyskusji na temat obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy z Polską. Dzisiaj wyjaśnimy wam najnowsze zmiany i szczególiki z tym związane.

Przede wszystkim kwestia studentów. Tak więc w czwartek 21 maja 2020 r., na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, studenci zostali wpisani do katalogu osób, których wjazd na terytorium RP jest dozwolony. Zatem, jeśli wcześniej student mógł wjechać do Polski tylko w sytuacji jeżeli miał ważną kartę pobytu, to od dnia 21 maja wszyscy studenci, niezależnie od podstawy pobytowej mają możliwość wjazdu do Polski. Ponadto w piątek, 22 maja, na mocy decyzji Rady Ministrów, studenci zostali zwolnieni z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Być może słyszeliście, że takie zmiany miały miejsce jeszcze 16 maja, ale tak nie jest – od 16 maja obowiązkowa kwarantanna została zniesiona dla studentów, którzy przybyli do Polski przez granice wewnętrzne UE (na przykład z Niemiec), natomiast dla innych, takich jak studenci podróżujący z Ukrainy lub Białorusi, zasada ta ma zastosowanie dopiero od 22 maja.

Teraz kwestia pracowników. Ostatnio można było znaleźć dziesiątki artykułów w Internecie dot. zniesienia obowiązkowej kwarantanny dla pracowników zagranicznych po wjeździe do Polski. Od razu powiemy, że jest to fakenews, niezrozumieniem napisanego lub tylko głośnym nagłówkiem. 14-dniowa kwarantanna jest nadal obowiązkowa i nie dotyczy tylko niewielkiej grupy osób, jak np. kierowcy ciężarówek.

Częściowym wyjątkiem od tej zasady są pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżają do Polski w celu podjęcia pracy w rolnictwie. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministra Rolnictwa RP i Głównego Inspektora Sanitarnego pracownicy ci mogą odbywać obowiązkową kwarantannę w gospodarstwie do którego przyjechali jednocześnie pracując w tym gospodarstwie. Pracodawca jest zobowiązany do odebrania takich pracowników z granicy i doprowadzenia ich do miejsca odbywania kwarantanny. Pracodawca jest również zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków zamieszkania i pracy. Ponadto każdy pracownik musi zostać przebadany na obecność koronawirusa. Początkowo była mowa o tym, że koszty wykonania testu powinien pokryć pracodawca, lecz tydzień później Minister zdrowia ogłosił, że testy zostaną sfinansowane przez NFZ – co również jest dość pozytywne, ponieważ świadczy o znaczeniu tej kwestii dla polskiego rządu.

Kolejnym ważnym aspektem tego systemu kwarantanny jest to, iż po 7 dniach pracownik może wykonać kolejny test na COVID-19, a jeśli wynik jest negatywny – reszta kwarantanny dla tego pracownika zostanie zniesiona.

Podkreślamy raz jeszcze, że jest to tylko zmiana formy odbywania kwarantanny, a nie jej zniesienie – więc żadnych spacerów poza miejsce zamieszkania, żadnych wypadów do sklepów czy restauracji, ponieważ podlega to karze grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.