• polski
    • angielski

Сzy wiesz ze numer PESEL…

Сzy wiesz ze numer PESEL składa się z 11 cyfr — zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, symbol płci i liczbę kontrolną:
1. data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności:
a. dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
b. miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz
c. dzień urodzenia;
2. stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia:
a. liczby 80 — w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899,
b. liczby 0 — w przypadku osób urodzonych w latach 1900-1999,
c. liczby 20 — w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099;
3. jednocyfrowe liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień poprzedza się cyfrą „0”, z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2;
4. numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym „0”) dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn;
5. jedenasta cyfra jest liczbą kontrolną. Cyfra ta umożliwia elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego.
Źródło Co to jest numer PESEL i jak się go nadaje – Cyfryzacja KPRM – Portal Gov.pl