• polski
    • angielski

Czy wiedziałeś, że nie zawsze posiadane przez ciebie prawo jazdy…

Czy wiedziałeś, że nie zawsze posiadane przez ciebie prawo jazdy upoważnia cię do kierowania autem na terytorium Polski? Sprawdź, czy właśnie ty możesz ‘wsiąść za kółko’.
Co do zasady posiadacze prawa jazdy wydanego poza granicami RP mają możliwość korzystania ze swojego prawa jazdy na terytorium Polski w okresie do 6 miesięcy. Co dalej? A no po tym jak twój pobyt stały lub czasowy w Polsce będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy – musisz wymienić zagraniczny dokument na polskie prawo jazdy.
Opisana powyżej sytuacja dotyczy dokumentu wydanego przez Państwo będące stroną Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym (listę tych państw znajdziesz tutaj), a co z innymi?

Czy możesz prowadzić auto w Polsce, jeżeli twoje prawo jazdy zostało wydane przez państwo, które nie podpisało Konwencji Wiedeńskiej? W takiej sytuacji możesz usiąść za kierownicą tylko w sytuacji, jeżeli oprócz swojego krajowego prawa jazdy masz dodatkowo międzynarodowe prawo jazdy. Bez takiego dodatkowego dokumentu, który zazwyczaj wydawany jest na okres do 3 lat, nie masz prawa prowadzić pojazdu w Polsce.