• polski

Czy wiesz, że jedną z najstarszych kopalni soli jest…

Czy wiesz, że jedną z najstarszych kopalni soli jest Kopalnia Soli w Wieliczcie w Polsce. Już w XIII wieku była znana jako główny i największy ośrodek solnictwa w Polsce. Jest to korytarz i galeria siedmiu kondygnacji podziemnych na głębokości od 57 m do 198 m o łącznej długości ponad 200 km. Kopalnia soli została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1978 roku.