• polski
    • angielski

Czy wiesz, że najwyższy punkt Lublina…

Czy wiesz, że najwyższy punkt Lublina położony jest na wysokości 236,5 m n.p.m. i znajduje się na Węglinie? Jeśli chodzi o najniższy punkt, jest to dolina Bystrzycy na Ponikwodzie na wysokości 162,8 m n.p.m.