• polski
    • angielski

Czy wiesz, że nazwa kraju „Polska”

Czy wiesz, że nazwa kraju „Polska” pochodzi od nazwy plemienia Polanie, co oznacza „ludzie żyjący na polach”.