• polski
    • angielski

Czy wiesz, że nowy budynek Varso Tower

Czy wiesz, że nowy budynek Varso Tower w Warszawie będzie najwyższym budynkiem nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Jego wysokość to 310 m.