• polski
    • angielski

Czy wiesz, że pierwszy w Polsce światłowód był stworzony w Lublinie?

Czy wiesz, że pierwszy w Polsce światłowód był stworzony w Lublinie? Na świecie pierwszy światłowód telekomunikacyjny był stworzony we Włoszech w 1977 roku. Rok później pracownicy naukowi UMCS w Lublinie zaprojektowali i stworzyli pierwszy w Polsce światłowodowy kabel. w 1979 roku po wykonaniu kabla na UMCS, została położona pierwsza linia na terenie Lublina o długości 2,5 km, która połączyła miejskie centrale telefoniczne. Ten wynalazek stał się prawdziwą technologiczną rewolucją.