• polski
    • angielski

Czy wiesz, że Polska Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie?

Powszechnie jest uznane, że Konstytucja 3 maja jest pierwszą w Europie i drugą na świecie formalną konstytucją, czyli spisaną w formie jednolitego aktu prawnego. Ponadto, jest ona pierwszą konstytucją, która nie przetrwała do dzisiejszych czasów, a tylko obowiązywała w latach 1791-1793, a upadła w wyniku przegranej wojny I RP z Rosją i II rozbioru Polski. Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.