• polski
    • angielski

Czy wiesz, że stan wyjątkowy w Polsce wprowadzony 2 września 2021 roku jest…

Czy wiesz, że stan wyjątkowy w Polsce wprowadzony 2 września 2021 roku jest pierwszym przypadkiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego od 40 lat? Stan wyjątkowy został wprowadzony na wniosek Rady Ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę, w związku z napiętą sytuacją na granicy państwowej Polski i Białorusi. Obejmuje on łącznie 183 miejscowości w województwie podlaskim i lubelskim, w pasie przy granicy z Białorusią i potrwa 30 dni.
Należy pamiętać, że jest to wyjątkowa sytuacja, która powoduje ograniczenie niektórych praw i swobód obywatelskich na danym obszarze. Między innymi zawieszono prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń oraz imprez masowych. Na obszarze objętym stanem wyjątkowym przebywać mogą tylko osoby stale tam zamieszkałe i osoby, które tam pracują. Osoby te mają obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość.