• polski

Czy wiesz, że w miejscowości Wągrowiec

Czy wiesz, że w miejscowości Wągrowiec w Polsce występuje niecodzienne zjawisko pod nazwą bifurkacja? Tutaj dwie małe rzeki Wełna i Nielba krzyżują się pod kątem prostym, i nie mieszają się ze sobą, lecz płyną własnymi nurtami. Rzeka Nielba wpada do Wełny, ich wody wpadają w ruch wirowy, po czym wody każdej z nich płyną dalej swoim korytem. To niezwykłe zjawisko jest wynikiem działalności człowieka i jest następstwem prac melioracyjnych prowadzonych w 1830 roku. Jest to jedyne tego typu zjawisko w całej Europie i jedno z dwóch na całym świecie.