• polski
    • angielski

Czy znasz popularną legendę o czarciej łapie?

Czy znasz popularną legendę o czarciej łapie? Uważa się, że kiedyś skorumpowani sędziowie rozstrzygnęli proces między biedną kobietą i magnatem na rzecz tego ostatniego. W nocy do sądu przybyli szatani, którzy zmienili werdykt na sprawiedliwy, po czym na sądowym stole został ślad przypalonej łapy. Lubelscy sędziowie ponieśli karę, a stół znajduje się teraz w zamku lubelskim, gdzie każdy może go zobaczyć.