Forum Antydyskryminacyjne

Forum Antydyskryminacyjne

Forum Antydyskryminacyjnym zorganizowane przez Zespół do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Galerii Labirynt w Lublinie.

Dnia 12 października wzięliśmy udział w Forum Antydyskryminacyjnym zorganizowanym przez Zespół do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Galerii Labirynt w Lublinie. To drugie takie Forum. Pierwsze miało miejsce w Gdańsku 7 czerwca br. Kolejne odbędzie się w Krakowie.

Spotkanie było okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych podejmujących działania na rzecz równego traktowania.

Forum zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części przedstawiono działania Rzecznik Praw Obywatelskich i jego Biuro. Druga część spotkania poświęcona była rozmowom pomiędzy uczestnikami forum. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości wzięcia udziału w Forum Antydyskryminacyjnym. Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pozarządowymi jest okazją do rozwijania i utrzymywania ścisłej współpracy z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.