Idea organizacji pozarządowych. Perspektywa Lublina.

Idea organizacji pozarządowych. Perspektywa Lublina.

Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w Lublinie? Jeśli tak, to zapewne wiesz, że w Lublinie nie ma czasu na nudę. W naszym mieście organizowane są liczne wydarzenia kulturalne, społeczne, spotkania, koncerty, które skierowane są do wszystkich mieszkańców. Znaczna część z nich jest organizowana lub współorganizowana przez liczne organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Lublina.
A czym są organizacje pozarządowe? Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Pełnią one bardzo ważne funkcje społeczne, polityczne i ekonomiczne np. troska o dobro wspólne, rozwój zainteresowań, rzecznictwo, zatrudnienie.
W Lublinie zarejestrowanych jest około 7,5 tysiąca fundacji i stowarzyszeń. Metodą działania organizacji pozarządowych jest głównie wolontariat. Jeżeli masz czas i ochotę wesprzeć idee woluntarystycznej pomocy, oto kilka lubelskich organizacji, gdzie możesz się zaangażować:
1. Instytut na rzecz Państwa Prawa to fundacja, której Login:Lublin jest częścią. Zajmuje się między innymi pomocą migrantom i uchodźcom oraz prowadzi Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych.
2. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom jest częścią katolickiej organizacji charytatywnej Caritas. Organizacja prowadzi pomoc dla uchodźców i poszukujących azylu w Polsce, pomaga ludziom w kwestiach kulturowych, oferuje psychologiczne wsparcie, pomoc prawną, pomoc w znalezieniu pracy oraz integracji cudzoziemców.
3. Dla Ziemi jest organizacją, która prowadzi różne projekty związane z lokalną społecznością i integracją z cudzoziemcami: uczą języka polskiego, organizują kursy zawodowe, zajęcia wyrównawcze dla dzieci, zapewniają pomoc psychologiczną itp.
4. Stowarzyszenie Homo Faber to organizacja pozarządowa, która za cel stawia ochronę praw człowieka i relację między jednostką i władzą. Organizacja zajmuje się zwalczaniem dyskryminacji w różnych sferach oraz prowadzi działania integracyjne dla cudzoziemców.
5. Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie jest organizacją, której główne kierunki działania to: koordynowanie pracą wolontariuszy, formacja, promocja oraz inspirowanie społeczności lokalnych, środowisk duszpasterskich do tworzenia klubów, biur i centrów wolontariatu..
6. Sempre a Frente jest organizacją, której głównym celem jest pomoc ludziom w samorozwoju. Praca fundacji mieści się w 3 głównych obszarach: Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, Świetlica Kowalska 3, Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre.