Jesteś cudzoziemcem i planujesz wziąć ślub w Polsce?

Jesteś cudzoziemcem i planujesz wziąć ślub w Polsce?

 Jeśli jesteś obywatelem kraju, w którym ustawodawstwo nie przewiduje wydawania dokumentów potwierdzających możliwość zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem krajowym, powinieneś złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Polsce (właściwym ze względu na miejsca zamieszkania).
Sąd Rejonowy rozpocznie postępowanie w celu potwierdzenia, że możesz wziąć ślub w Polsce.
Pamiętaj o liście załączników do wniosku, takich jak na przykład: kserokopia Twojego paszportu, Twój urodzenia (oryginał i jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego, akt urodzenia twojego przyszłego męża / żony, opłata skarbowa: 100 PLN)
W razie pytań, zachęcamy do przesłania maila na adres migrant@panstwoprawa.org