Nowe publikacje w Bibliotece Migracyjnej

Nowe publikacje w Bibliotece Migracyjnej

Biblioteka Migracyjna Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa otrzymała kilka nowych książek z kategorii migracja, Prawo Europejskie i Prawa Człowieka. Jeżeli jesteś zainteresowany tymi zagadnieniami to z pewnością powinieneś nas odwiedzić. Możesz sprawdzić katalog zbiorów bibliotecznych na stronie www.loginlublin.pl. Zapraszamy do kontaktu przed odwiedzeniem biblioteki w celu ustalenia dostępności poszukiwanej książki. Nie krępuj się, jeżeli masz dla nas jakieś sugestie co do książek (w odniesieniu do migracji, integracji, praw człowieka i prawa) które chciałbyś znaleźć w Bibliotece Migracyjnej.

Książka “Domestic Application of the ECHR:Courts as Faithful Trustees” Eirik Bjorge’a, jest jedną z najnowszych pozycji w naszej bibliotece. Jeżeli interesujesz się prawem, szczególnie europejskim, może okazać się bardzo przydatna do poszerzenia Twojej wiedzy na temat stosowania zasad Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sądach krajowych państw europejskich. Publikacja ta rozpatruje Francuskie, Brytyjskie i Niemieckie podejście do EKPCz i pokazuje, że krajowe sądy stosują i rozwijają Konwencję stopniowo i wiernie. Autor nie przekracza sfery politycznych kontrowersji, choć zapewnia krytyczną analizę niektórych fundamentalnych zagadnień. Książka dokładnie analizuje również rolę sądów krajowych jako wiernych powierników EKPCz i pokazuje, że dzięki wiernemu stosowaniu przez nie Konwencji, sądy krajowe mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój prawa wynikającego z Konwencji.

The European fundamental freedoms: A Contextual Approach” autorstwa Pedro Caro de Sousa jest kolejną nowością. Podejmowane są w niej kwestie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i jego podstawowe wolności. Książka przedstawia nową teorię ogólną, dotyczącą prawa do swobodnego przemieszczania się i zapewnia teoretyczne ramy dla dalszych teorii normatywnych z zakresu prawa Unii Europejskiej. Autor dokonuje rozróżnienia pomiędzy „wewnętrznymi” a „zewnętrznymi” wymiarami dyskursów prawnych i wyjaśnia je w szczegółach. Książka jest wyraźnie napisana i przyciąga czytelników oferując świeże i wnikliwe spojrzenie na kluczowy obszar prawa UE (zwłaszcza na rynek wewnętrzny i podstawowe wolności). Jeżeli jesteś studentem prawa, nauk politycznych lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawa Unii Europejskiej książka ta będzie bardzo pomocna w poszerzeniu wiedzy w tej dziedzinie.