Nowy praktyczny przewodnik po dostępie do sprawiedliwości w prawie europejskim

Nowy praktyczny przewodnik po dostępie do sprawiedliwości w prawie europejskim

W demokratycznym społeczeństwie, gdzie przeważa zasada państwa prawa ważne jest, aby każdy miał odpowiedni dostęp do sprawiedliwości, która umożliwi ludziom ochronę przed naruszaniem ich praw. W takim celu 22 czerwca 2016 roku, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał bardzo pożyteczny podręcznik na temat prawa europejskiego odnoszącego się do dostępu do sprawiedliwości.

Przewodnik ten dedykowany jest prawnikom, sędziom i innym specjalistom zajmującym się prawem w celu poprowadzenia ich przez ważne źródła prawa, aby wesprzeć ludzi, którzy napotykają trudności w efektywnym dostępie do sprawiedliwości. Jako przewodnik po prawie europejskim odnoszący się do dostępu do sprawiedliwości, podręcznik ten ma na celu zwiększenie świadomości oraz rozwój wiedzy na temat ważnych standardów ustalonych przez Unię Europejską i Radę Europy, w szczególności poprzez prawo precedensowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podstawowym elementem, na którym skoncentrowany jest podręcznik jest prawo cywilne i karne. Obejmuje problemy takie jak publiczne przesłuchanie przed bezstronnym i niezależnym sądem, prawo do poradnictwa prawnego i do reprezentacji oraz do obrony, pomoc prawną, prawo do efektywnego rozwiązania problemów, długość procesów i inne kwestie związane z dostępem do sprawiedliwości. Publikacja także rozpatruje dostęp do sprawiedliwości w następujących sferach: ofiary przestępstw, więźniowie i zatrzymani przed procesem, osoby niepełnosprawne, prawo środowiska oraz e-sprawiedliwość.

Podręcznik został wydany w czerwcu 2016 roku podczas pierwszego Forum Praw Podstawowych w Wiedniu zorganizowanego przez FRA. Forum zgromadziło osoby decyzyjne, ekspertów oraz oddolnych pracowników pochodzących z krajów Unii Europejskiej w celu przedyskutowania nowych metod adresowanych wyzwaniom europejskich praw podstawowych.

Obecnie podręcznik dostępny jest w języku angielskim i francuskim jednak inne wersje językowe będą niedługo także dostępne.