• polski
  • angielski
  • ukraiński
  • rosyjski

Czym jest Login Lublin?

W celu poprawy jakości życia w Lublinie, rozdajemy karty Login Lublin, dzięki którym cudzoziemcy mogą skorzystać ze zniżek i ofert specjalnych oraz promocji u naszych partnerów w kawiarniach, księgarniach, restauracjach, agencjach nieruchomości i wielu innych miejscach. Wierzymy, że na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Dla kogo?

Karty Login:Lublin dedykowane są obywatelom krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) mieszkającym w Lublinie.

Cele i założenia

Celem projektu jest:

 

 1. Podniesienie jakości i umocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego.
 2. Poprawa jakości obsługi obywateli państw trzecich przez pracowników instytucji publicznych.
 3. Podniesienie świadomości prawnej obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim oraz poprawa dostępności do informacji prawnej.
 4. Rozwój kompetencji społecznych obywateli państw trzecich przebywających w województwie lubelskim i usprawnienie procesu integracji.
 5. Podniesienie kompetencji językowych wśród cudzoziemców i wyrównanie szans OPT na rynku pracy.

Inne działania w ramach projektu

 1. Poradnictwo dla cudzoziemców
 2. Warsztaty dla cudzoziemców
 3. Kursy języka polskiego dla cudzoziemców
 4. Eventy integracyjne
 5. Biblioteka Migracyjna
 6. Kwartalne spotkania robocze Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów