Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela. Ponadto, chroni wdrażanie zasad równego traktowania i bada, czy w wyniku działania lub zaniechania władz publicznych nie doszło do naruszenia prawa, zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej oraz czy doszło do jakiejkolwiek dyskryminacji.

Kto może uzyskać pomoc od Rzecznika Praw Obywatelskich? Obywatele polscy lub cudzoziemcy (mieszkający w Polsce), a także grupa obywateli lub organizacja, której prawa zostały naruszone.

Możesz uzyskać bezpłatną poradę telefonicznie dotyczącą Twojej sprawy lub procedury. Infolinia: 800 676 676
Wniosek do Rzecznika ma dowolną formę i jest bezpłatny.

Powinien zawierać:
Imię i nazwisko, Adres (ulica, numer domowy, kod pocztowy i miasto),
Temat sprawy.
Powinieneś załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, dowody.
– Twoja aplikacja nie może być anonimowa;
– Ombudsman nie zastępuje innego organu administracyjnego;
– Powinieneś użyć wszystkich możliwych instancji;
– Nie rozwiązuje konfliktu między obywatelami, co leży w kompetencjach sądu;
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Lublinie
Pomoc udzielana jest w Urzędzie Miasta, na placu Króla Władysława Łokietka 1.
Możesz umówić się na spotkanie w pokoju 3, w każdy ostatni piątek miesiąca od 10 do 3.