• polski
    • angielski
    • rosyjski
    • ukraiński

Warsztaty

Warsztaty dla cudzoziemców

Warsztaty dla cudzoziemców przeprowadzone będą w dwóch edycjach po pięć bloków tematycznych w każdej.

Pierwszy blok tematyczny jest głównie skierowany do cudzoziemców już przybywających i pracujących na terenie Polski i dotyczyć będzie praw pracownika-cudzoziemca, rozwiązań COVIDowych, a także zagadnień związanych z legalnym pobytem i możliwością podjęcia legalnej pracy  w Polsce.

Warsztaty w ramach drugiego bloku tematycznego skierowane będą do nowoprzyjezdnych cudzoziemców i dotyczyć będą legalizacji pobytu w Polsce.

Trzeci blok tematyczny dotyczyć będzie podejmowania pierwszej pracy przez cudzoziemców i poświecony będzie kwestiom związanym z przygotowaniem się do podjęcia pracy w Polsce: poszukiwanie pracy, napisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czwarty blok tematyczny dotyczyć będzie legalności zatrudnienia oraz zakładanie działalności gospodarczej w Polsce. Warsztaty w ramach czwartego bloku skierowane będą do cudzoziemców będących studentami ostatnich lat studiów i dotyczyć będą zagadnień związanych z możliwością podjęcia legalnej pracy w Polsce, formalnościami z tym związanymi, jak również przybliżą kwestie związane z zakładaniem działalności gospodarczej w Polsce.

Piąty blok tematyczny dotyczyć będzie praw i obowiązków obywatelskich w Polsce. Warsztaty dotyczyć będą praw i obowiązków cudzoziemców podczas ich pobytu na terytorium RP.

Działania te mają na celu podnieść świadomość prawną i społeczną cudzoziemców co wpłynie korzystnie na proces integracji, jak również proces akceptacji cudzoziemców przez społeczeństwo polskie.

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc na numer 884 006 774, oraz bądź na bieżąco z informacjami na naszym Facebooku i VK.