• polski
    • angielski
    • ukraiński

Stypendia w Lublinie dla studentów – cudzoziemców cz. 1

Są wakacje i wielu spośród cudzoziemców, którzy zdecydowali się na studiowanie w Lublinie planuje finansowo swój przyjazd do Polski. Dobra wiadomość jest taka, że mogą oni liczyć na wiele stypendiów dla studentów, które są dostępne w naszym mieście. Poniżej przedstawiamy listę programów razem z linkami, gdzie można znaleźć potrzebne informacje o procesie rekrutacji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami, sprawdzenia stron internetowych lub skontaktowania się z poszczególnymi instytucjami w razie jakichkolwiek wątpliwości. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na wymagane terminy, aby zdążyć ze wszystkim na czas. Powodzenia!

Miejski program stypendialny Prezydenta Miasta Lublin

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Lublin jest skierowany do studentów I lub II stopnia oraz doktorantów studiów stacjonarnych, którzy w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Więcej tutaj

Bezpłatne studia w języku angielskim + stypendia na pokrycie kosztów utrzymania – WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w roku akademickim 2017/2018 uruchamia w ramach projektów europejskich bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców prowadzone w całości w języku angielskim.
Dla obcokrajowców przewidziane są stypendia na pokrycie kosztów utrzymania. Środki te będą wypłacane przez pełny cykl kształcenia na danym kierunku w roku akademickim. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenta WSEI

Więcej tutaj

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Głównym celem Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach kilkunastu programów stypendialnych Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką i kulturalną oraz zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli obydwu krajów.

Więcej tutaj

CEEPUS Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich
Celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie).

Więcej tutaj