Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

W dniu 27 lutego 1950 r. Rezolucja ONZ wprowadziła koncepcję „międzynarodowej organizacji pozarządowej”, co oznaczało uznanie sektora organizacji pozarządowych.

Dzień Trzeciego Sektora to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych. Nie ulega wątpliwości, że w tym dniu świat musi podziękować takim organizacjom za wspaniałą pracę, jaką wykonano na rzecz społeczeństwa.

Organizacje pozarządowe, w przeciwieństwie do organów państwowych i podobnych przedsiębiorstw, są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli, którzy są osobami prywatnymi. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw i podobnych organów publicznych organizacje pozarządowe działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Zazwyczaj są to organizacje non-profit, a wielu z nich działa w obszarach humanitarnych lub społecznych.

Instytucję Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych zainicjował w 2009 r. Urodzony na Łotwie student prawa Marcis Liors Skadmanis. Obecnie jest brytyjskim przedsiębiorcą społecznym i filantropem. Ta wstępna popularyzacja i rozwój została wsparta przez organizację pozarządową „Latvian Civil Alliance”.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został oficjalnie uznany i ogłoszony przez kraje członkowskie IX Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych Rady Państw Morza Bałtyckiego, które odbyło się na Litwie w 2010 r. Państwami członkowskimi Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego są Dania, Estonia, Finlandia , Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Norwegia i Szwecja.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to globalna inicjatywa mająca na celu:

  • podkreślenie wysiłków i osiągnięć organizacji pozarządowych ze wszystkich sektorów,
  • zaoferowanie ludziom możliwości lepszego zrozumienia tego, co organizacje pozarządowe robią dla społeczeństwa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, oraz
  • zapewnienie organizacjom pozarządowym platformy do omawiania problemów, które mają wpływ na ich pracę, oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych jest szeroko obchodzony w różnych krajach świata, takich jak Pakistan, Indie, Afganistan, Nepal, USA, różne kraje w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Europie. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych obchodzony jest w formie różnych wydarzeń na dużą skalę: dyskusji, forów, seminariów, wykładów, wystaw, wydarzeń informacyjnych na temat pracy organizacji pozarządowych w telewizji, radiu i szkołach.

27 lutego 2014 r. Minister Rozwoju Międzynarodowego, Dyrektor Wykonawczy Biura ONZ ds. Usług projektowych, Europejski Komisarz ds. Rozwoju i przywódcy organizacji pozarządowych upamiętnili Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych w Helsinkach w Finlandii.