• polski
    • angielski
    • rosyjski
    • ukraiński

Święta Bożego Narodzenia

Już niedługo, obchodzić będziemy jedno z największych świąt religijnych – Święto Bożego Narodzenia.
Polskie tradycje świąteczne są bardzo bogate. Tradycje te są szanowane i z ciepłością przekazywane w każdej rodzinie. Każdy z nas doskonale wie, że Pan Bóg narodził się w Betlejem, jak również że na stole wigilijnym musi znaleźć się 12 postnych potraw, zaś z najbliższymi należy podzielić się opłatkiem. Jednakże polskich tradycji świątecznych istnieje o wiele więcej.
Jednym z obowiązkowych atrybutów świątecznych, bez którego nie da się wyobrazić kolacji wigilijnej, jest kolęda. Kolędy to pieśni religijne związane z narodzeniem Chrystusa. Obecnie szacuje się, że w polskiej kulturze jest niemal 500 kolęd, z których najstarszą „Zdrów bądź, królu anielski” – zapisano w 1424 roku.
Polskie słowo kolęda ma długą historię, wywodzi się od łacińskiego calendae, czyli kalendarz albo w tłumaczeniu dosłownym rzeczy, które mogą być ogłoszone. W starożytnym Rzymie na początku roku używano kolęd do ogłaszania na forum tego, co się wydarzy w następnym roku, a także w formie życzeń noworocznych. Znacząco później, to jest pod koniec XVIII stulecia, słowo kolęda przybrało sens chrześcijański: mieszkańcy Polski zaczęli wykorzystywać je w zamian słowa kantyczki dla określenia pieśni bożonarodzeniowej. W takim znaczeniu słowo wykorzystuje się i dzisiaj.
Od 25 grudnia niekiedy aż do końca zimy, w znak radości z okazji Bożego Narodzenia z każdego zakątka, z każdego domu słychać kolędy. W czasie świątecznej krzątaniny, proponujemy Wam posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i odczuć wigilijny klimat ;).