TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ASPEKT CUDZOZIEMSKI

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ASPEKT CUDZOZIEMSKI

Zapewne każdy z was już dość sporo słyszał o tak zwanej TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – w sieci można było czytać mnóstwo informacji (nie zawsze prawdziwych) na ten temat – spróbujmy ten temat nieco przybliżyć.

Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Antykryzysowa 2.0 – jest to pakiet ustaw przyjętych przez polskiego ustawodawcę w związku ze stanem epidemii koronawirusa. Zapewnia on szereg uproszczeń, ulg, i innych mechanizmów ochrony przedsiębiorców i pracowników w Polsce. Ustawy te nie ominęły również sytuacji cudzoziemców, i ten właśnie aspekt spróbujemy szczegółowo wyjaśnić. Otóż, w jaki sposób te ustawy wpływają  na legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce?

Pierwszy etap Tarczy wprowadził mechanizm automatycznego przedłużenia się polskich wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, których termin ważności kończy się w okresie zagrożenia epidemicznego lub okresie epidemii. Tak zwana Tarcza 2.0 znacznie rozszerza poprzednie rozwiązania. Wprowadza ona automatyczne przedłużenie możliwość pobytu cudzoziemców w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz Schengen i zezwoleń wydanych przez inne kraje Schengen (tj. wiz i kart pobytu wydanych przez inne kraje Schengen niż Polska).

Tak więc, jeśli Twój ruch bezwizowy, wiza lub karta pobytu wygasną w tym okresie (okres zagrożenia epidemicznego lub epidemii), wówczas legalność pobytu zostanie automatycznie przedłużona do 30 dnia po zakończeniu się w Polsce okresu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (w zależności od tego, który z tych okresów zakończy się jako ostatni).

Tak więc, jeśli moja wiza wygasa 5 kwietnia, a okres epidemii w Polsce skończy się 30 kwietnia, wówczas moja wiza zostanie z mocy prawa przedłużona do 30 maja. Identyczne z pobytami czasowymi i ruchem bezwizowym.

Należy również zauważyć, że cudzoziemiec nie składa żadnych wniosków ani też nie otrzymuje żadnych adnotacji do paszportu – wszystko dzieje się automatyczne.

A co z zatrudnieniem? Już w pierwszej „tarczy” polski ustawodawca przewidział możliwość automatycznej kontynuacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Jeżeli zatem Twoje zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wygasa podczas zagrożenia epidemicznego lub epidemii – dalej możesz legalnie pracować, bowiem dokument ten podlega automatycznemu przedłużeniu również do 30 dnia po zakończeniu w Polsce okresu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Należy jednak pamiętać, że przy kontynuowaniu zatrudnienia podstawowe zasady pozostają niezmienione: mianowicie praca może być wykonywana wyłącznie na rzecz tego samego pracodawcy i na tych samych warunkach zatrudnienia.

Ostatnią ciekawostką jest to, że okres pracy na „przedłużonym oświadczeniu” nie jest liczony do ogólnej zasady „6 miesięcy w okresie każdych 12 miesięcy”. Czyli, jeżeli miałeś zarejestrowane oświadczenie na 6 miesięcy od października 2019 r. do marca 2020 r., a ze względu na jego przedłużenie będziesz legalnie pracował do czerwca, nie będzie to miało żadnego wpływu na możliwość rejestracji kolejnego oświadczenia (ponownie od października).