When Humans Become Migrants

When Humans Become Migrants

Kolejną nową pozycją w Bibliotece Migracyjnej jest książka Marie-Bénédicte Dembour – “When Humans Become Migrants: Study of the European Court of Human Rights with an Inter-American Counterpoint.

W dzisiejszych czasach, traktowanie migrantów jest jedną z najtrudniejszych kwestii dotyczących praw człowieka. W ostatnich dekadach, stało się to przedmiotem kontrowersji dla wielu rządów i międzynarodowych organizacji na całym świecie. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym zagadnieniu, książka Marie-Bénédicte Dembour pomoże Ci zrozumieć tę złożoną kwestię i będziesz cieszył się analizą oraz faktami przedstawionymi przez autora.

Książka jest szczegółową analizą sposobu w jaki sądy dotyczące praw człowieka na świecie, Europejski Trybunał Praw Człowieka i Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, rozpatrują skargi złożone przez migrantów. Ponadto, analizuje i szacuje czy te dwa sądy są ciągle lojalne ich celowi jakim jest ochrona praw człowieka migrantów i ilustruje różnice w ich podejściu do tego tematu. Książka ta pokazuje jak różne polityczne, moralne i społeczne koncepcje ustanowione w Europie i Ameryce Łacińskiej mogą mieć wpływ na uzasadnienia sądów i przeciwstawne rezultaty. Autorka zawarła również staranną analizę powiązanego z orzecznictwem socjologicznego postrzegania świadomości historycznej. Przez to Marie-Bénédicte Dembour stara się pokazać że Europejski Trybunał Praw Człowieka i Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka są wytworem różnych środowisk, które spowodowało przeciwstawne postawy wobec migrantów w ich tekstach założycielskich i to, że różnice te zostały wzmocnione w ich rozwijającym się orzecznictwie. Książka prezentuje i recenzuje kwestię zatrzymywania nielegalnych imigrantów. Co więcej, bada również czy różnica w orzecznictwie tych dwóch sądów będzie prawdopodobnie kontynuowana lub czy mogą przyjąć bardziej jednolite praktyki.

Valerian Karchava