Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski

Od wolontariatu wszystko się zaczyna… Przynajmniej powinno  Mocno wspieramy w naszej Fundacji idee wolontariatu i chcemy się z Wami podzielić jedną z wielu możliwości, choć o tyle interesującą, że pomagamy poza granicami naszego kraju. Chodzi o wolontariat europejski (tzw. EVS – ang. European Voluntary Service) – dla obywateli Polski i cudzoziemców.
Jest to sztandarowy program Unii Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom (17-30 lat) zaangażowanie się w projekty woluntarystyczne o różnej tematyce: od ekologicznych, przez społeczne, do dotyczących kultury i sztuki. Możesz wyjechać do większości krajów europejskich, ale również wybranych krajów Kaukazu, Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej i pracować społecznie na rzecz zagranicznej organizacji. Nie jest konieczne posiadanie odpowiednich kwalifikacji – wystarczą chęci!
Projekty trwają od 2 tygodni do 12 miesięcy i mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz dostęp do wszelkiego potrzebnego transportu lokalnego. Możesz także otrzymać niewielkie kieszonkowe. Podczas pobytu za granicą wolontariusze są objęci ubezpieczeniem.
Możesz dowiedzieć się więcej na stronie i poszukać interesujących wyjazdów w grupie na Facebook’u.