• polski
    • ukraiński

Zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w dniu 11 marca 2021 roku.

Aktualnie wszystkie dotychczasowe zasady bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii są przedłużone do 28 marca. Jednakże, zostały wprowadzone też nowe rozwiązania w dotychczas obowiązujących zasadach. Z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP zostały zwolnione osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Takie osoby są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Nadal obowiązuje nakaz o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczki w miejscach publicznych. Nakazu tego nie stosuje się także wobec osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia i przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tego.

Z obowiązku poddania kwarantannie w przypadku skierowania do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa zwolnione są osoby, które poddają się testowi przed rozpoczęciem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej; świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych.

W przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą u której stwierdzono zakażenie wirusem obowiązku kwarantanny, nie stosuje się do osób które są zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pozytywnym wynikiem testu.

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą zrobić osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek ten nie odnosi się do osób, które: urodziły się w w latach 1942-1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Do tych stanów odnosi się: dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub – z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, lub oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2134).

Szczegółowe informacje o dotychczasowych zasadach bezpieczeństwa są dostępne na stronie: www.gov.pl