• polski
    • angielski

Czy wiedziałeś, że jeżeli posiadasz zagraniczne prawo jazdy…

Czy wiedziałeś, że jeżeli posiadasz zagraniczne prawo jazdy i mieszkasz w Polsce już od minimum 185 dni, to powinieneś wymienić je na polskie prawo jazdy? Sprawdź jak to zrobić, w zależności od tego jaki dokument posiadasz.
Co do zasady, prawo jazdy wydane przez Państwo będące stroną Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym, można wymienić bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków. Potrzebujesz następujących dokumentów: wniosek o wymianę prawa jazdy, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 100 zł 50 g. – opłata za wydanie prawa jazdy oraz ewidencyjna), aktualne zdjęcie 35×45 mm, kserokopia prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający fakt, iż przebywasz w Polsce przez co najmniej 185 dni w ostatnim roku kalendarzowym (np. kopia karty pobytu, wizy krajowej). Po złożeniu kompletu dokumentów w odpowiednim Wydziale Komunikacji, zaczyna się proces weryfikacji prawa jazdy w odpowiednim organie zagranicznym (co zazwyczaj wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz konsulatu twojego kraju – szczegóły poznasz w urzędzie). Taka weryfikacja dokumentu za granicą może trwać nawet kilka miesięcy, a po potwierdzeniu wszystkich danych twoje polskie prawo jazdy będzie wydrukowane i gotowe do odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
W sytuacji, gdy twoje prawo jazdy, nie jest zgodne z wzorem konwencyjnym, dla wymiany na polskie prawo jazdy musisz spełnić dodatkowe warunki. Najpierw będziesz musiał uzyskać tzw. numer PKK (profil kandydata na kierowcę), który będzie wygenerowany w odpowiednim urzędzie po złożeniu wskazanych powyżej dokumentów. Kolejnym warunkiem będzie pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po zaliczeniu egzaminu i weryfikacji całości dokumentów musisz zaczekać na wydrukowanie polskiego prawa jazdy.
Jeżeli zaś masz prawo jazdy wydane przez kraj UE lub EFTA, to nie musisz go wymieniać obligatoryjnie na polskie, gdyż jest ono ważne w Polsce.