• polski
    • angielski

Czy wiesz, że możesz wwieźć na teren Polski leki tylko…

Czy wiesz, że (bez zgody Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) możesz wwieźć na teren Polski leki tylko w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań? Pamiętaj jednak, że leki te muszą być przeznaczone na własny użytek. Warto jednak posiadać dokument, który uzasadnia przewóz leków z uwagi na potrzeby zdrowotne.
Należy mieć na uwadze, że nie dotyczy to środków odurzających i substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1. Wymagają one dokumentu umożliwiającego przywóz wydanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie recepty lub dokumentacji medycznej. Wydaje się je 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Polski, na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni. Dla każdego z przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych jest wymagane odrębne oświadczenie.
Pamiętaj jednak, aby się upewnić czy lek który chcesz wwieźć na teren Polski, może zostać wywieziony z kraju, z którego przewozisz lek, a samo przesyłanie tych produktów medycznych do Polski w przesyłkach pocztowych jest zabronione.