• polski
    • angielski

Karta Polaka u Wojewody Lubelskiego

Czy wiedziałeś, że począwszy od dnia 19 października 2021 roku wnioski o przyznanie, przedłużenie ważności, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka można składać również do Wojewody Lubelskiego?
Zapewne wiecie, że od października 2017 roku takie uprawnienia uzyskał Wojewoda Podlaski – jest on uprawniony do przyjmowania i rozpatrywania takich wniosków. Przez okres 4 lat Wojewoda Podlaski był w tych działaniach nieco osamotniony, ale już tak nie będzie. Dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21.09.2021 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka) z dniem 19 października 2021 roku takie uprawnienia uzyskał również Wojewoda Lubelski. Na stronie internetowej pojawiła się już nawet odpowiednia zakładka do rejestracji: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/ . Zapewne jest to dobra wiadomość dla sporej ilości białoruskich studentów/pracowników mieszkających w Lublinie i okolicach.